NOVINKY
-
NEWS
O tom co bude. Je. A bylo ...

Tady se můžete dočíst krátké zprávy o tom je v plánu, co vzniká nového nebo co už se stalo.


Poznámky.

Pozvánky.

Vernisáže.

Výstavy.

Události.


-

Notes.

Invitations.

Openings.

Exhibitions.

Events.

2022
Mølleøy workshop

V září jsem se mohla zúčastnit Mølleøy workshopu ve Stavangeru v Norsku a být součástí vznikajícího konceptu pro první výstavu do nové Gampy v Automatických mlýnech v Pardubicích.


-

I was happy to be a part of the Mølleøy workshop in Stavanger in Norway and see growing concept of the exhibition for the new GAMPA gallery in Automatic Mills in Pardubice.

Photo by Jacob
Photo by Oliver
Photo by Paul
Photo by Fabrice
Photo by Arnaud
Photo by Leopold
Photo by Katie
Photo by Tiana
Photo by Mohd
On the Road
Eva Eisler + K.O.V. Studio
6.7. - 29.7. 2022
České centrum v Mnichově

Putovní výstava On the Road byla představena v Českém centru v Mnichově v rámci mezinárodního festivalu současného šperku Schmuck 2022.
2021
Mlází
Galerie Dukla, Ostrava
9. 11. 2021 – 30. 1. 2022
Sarah Dubná, Jakub Dvořák, Kristina Fingerland, Kateřina Jirsová
kurátorka: Šárka Zahálková

„Vcházím do pasáže. Za sklem vitríny sleduji rozbujelý plevel. Všímám si tvarů, jejich detailů i procesů, které se zde odehrávají. Situace vytváří dojem jakési botanické zahrady, skleníku. Procházím kolem scény zdivočelého prostoru, vnímám kinematografický záběr dočasně chráněného světa, do něhož nemohu vstoupit.“

Zdánlivě prázdná, zanedbaná místa bez funkce stojí často mimo náš zorný úhel. V knize Města naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy (2020, ed. Radan Haluzík) je teoretik architektury Cyril Říha popisuje jako slepou skvrnou urbanismu. Přistoupíme-li však na jejich bezčasí (nebo možná lépe mezičasí) a těžkou definovatelnost, mohou nás učit vnímat a respektovat jinakost, zbystřovat naše vnímání okolního světa a dějů, které se v něm odehrávají. Začneme si uvědomovat, že i jejich domnělá prázdnota překypuje životem – jsou to nesmělá útočiště existencí mimo hlavní proud: flory, fauny i osob bez domova. Objevujeme v nich křehkou dynamiku vlastní paměti, nové vrstvy příběhů, které byly po léta vyprávěny odlišně.

Instalace v Galerie Dukla propojuje do jednoho celistvého organismu různorodé tvůrčí postupy kolektivu autorů, jejichž tvorba má blízko k architektuře, vztahu člověka a objektu, těla, prostoru i přírody. Jejich environment je zde otevřen samovolnému vývoji – růstu, rozpadu, bujení i degradaci. Je příběhem v meziprostoru, průchodu z jednoho místa do druhého, který vzdává hold přehlíženému.

Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
"Ztrácím se v prostorách, které vytvářím, stejně tak jako se mohu ztrácet v katedrálách, miniaturách, šuplíku nebo sama v sobě."
Kateřina Jirsová ve své tvorbě osciluje mezi objektem, šperkem a architekturou. Její díla působí křehce, až pomíjivě, současně však v sobě koncentrují leckdy těžko popsatelnou sílu – sílu okamžiku, emoce, gesta, vzpomínky. Ve vitrínové galerii ateliéru Atlas forem Kateřina představuje několik objektů své nejnovější série. Jejich prostřednictvím zde vypráví o smutku, temnotě, pomíjivosti, ale i o naději. Vystavené práce jsou výsledkem vnitřního i vnějšího dialogu, jsou prostorem vztahování se sama k sobě a k vlastním emocím v kontextu okolního světa a žité skutečnosti.
Foto: Michal Kudláček
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Michal Kudláček
Foto: Michal Kudláček
2020
Všechno je jinak
25. mezinárodní festival současného umění, Praha
4+4 DNY V POHYBU
9.-11.10.2020

-
Everything is different
25th Internation festival of Contemporary Art 4+4 DAYS IN MOTION in Prague

more info about festival

Nová strašnická secesní škola, která byla 15 let uzavřena veřejnosti, se nyní promění v unikátní centrum kultury a setkávání se. Má instalace byla umístěna v opuštěné zahradě školy.


Více naleznate ve fotoreportu týdenníku Respekt nebo ve videu Artyčoku.


-

The New School in Strašnice, which has been closed for 15 years, as well as the adjacent garden, turned into a unique center of culture and gathering. My installation took a place in an abandoned garden.


You can see more photos from the exhibition also on Respekt or here is great Artyčok video.

Výstava On The Road v galerii Marzee v holandském Nijmegenu.
3.11.2019 - 8.1.2020

-
The exhibition On The Road in the gallery Marzee in Nijmegen in The Netherlands.

photo source: Eva Eisler Instagram
2019
Výlet do Ostravy
PLATO
16.11.2019

Dostala jsem pozvání vést workshop o současném šperku v ostravské galerii PLATO. Společně se šperkařkou Veronikou Opavskou. Byla to pro mě skvělá zkušenost. Děkuju za důvěru!

Je možné šperkem zaznamenat emoci?

Co může být šperkem?

Jaký je jeho význam?

Jeho možnosti a limity?


Workshop bude koncipovaný formou experimentu. Účastníci budou mít na výběr širokou škálu různých pro šperk netradičních materiálů. Společně budeme zkoumat jaké jsou možnosti a limity šperku. Jaký je jeho význam.Talisman. Tajemství. Pocit. Emoce. Vzpomínka. Radost. Smutek.


-

TRIP TO OSTRAVA


I was invited to run a workshop about contemporary jewellery in the gallery PLATO in Ostrava together with jewellery designer Veronika Opavská. Great new experience for me! Thanks for trust.


PLATO is worth a visit! Amazing place!

Photo by Fabrice
Photo by Alex
Photo by Adam
Photo by Arnaud
Photo by Leopold
Photo by Katie
Photo by Tiana
On the Road
v rámci prezentace na Designbloku 2019.

-
My work was a part of the exhibition On The Road presented on Desingblok 2019 in Prague.
Nestálá přítomnost
-
Unstable presence
Walk Thru Gallery v Hradeci Králové
21.6. - 1.10.2019
Nalézání se, setkávání se a míjení se.
Míjíme místa, míjíme lidi, míjíme sebe.
Na kolik se ale dokážeme vzájemně přiblížit?
Existují setkání a lidé, které nesmažete.
Ovlivní vás.

Kateřina Jirsová se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá vztahem mezi prostorem, tělem a objektem. Pohybuje se na hraně volného umění a designu. Zkoumá možnosti a limity současného šperku. Instalace vytvořená pro Walk Thru Gallery je průzkumem, zda šperk může komunikovat. Ukazuje, že může křičet, ale někdy stačí když bude šeptat. Vypráví pak o malých detailech a velkých souvislostech.
Photo by Katie
Photo by Tiana
Photo by Mohd
2018
Je to daleko?
Atelierhaus Salzamt, Linz, Rakousko
vernisáž 23.3.2018

-
My installation in the exhibition Is it far? in Salzamt in Linz in Austria.
Opening: 23.3.2018
Kateřina Jirsová & Aňa Šebelková pro Frisiersalon
Pfarrgasse 15, Linz

Něžně ženská instalace odhalující paměť místa.
Krása a její pomíjivost.
Kudrnaté vlasy.
Stuhy a jemný duch, který úplně nevybledl.
Sebevnímání, rituály, gesta.
Co máš rád?
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Tvůrčí residence v Atelierhaus Salzamt
Dostala jsem příležitost pracovat dva týdny v rezidenčním studiu Salzamt.
Byl to pro mě vzácný čas – dva týdny jen pro sebe a pro práci. Děkuji za to!

-
I was given the opportunity to work for two weeks in the Salzamt residential studio. It was a blessed time for me - two weeks just for myself and for work. Thanks.
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Stala jsem se členem OFFCITY.
-
Happy to announce:
I became a member of OFFCITY.

Offcity is a an independent platform based in Pardubice, Czech Republic. It works with a theme of a city as a structure and a living organism, it explores different views of the city, it introduces to public various forms of artistic and architectural expression, it shows them how to perceive art and culture as an integral part of our natural and social environment.

Offcity organises lectures, workshops, art events in public space, etc. It opens up and keeps a public dialogue on issues concerning arts in public space, architecture, urban space etc.
PURITY AND DECADENCE:
Czech Contemporary Jewellery
Gallery SO
Londýn
Moje náhrdelníky jsou součástí výstavy Purity and Decadence: Czech Contemporary Jewellery v Galerii S O v Londýně. Je mi ctí, že mohu vystavovat v tak krásném prostoru po boku těch nejlepších českých současných šperkařů

-
My necklaces are a part of the exhibition Purity and Decadence: Czech Contemporary Jewellery in Gallery S O in London. I am honored, that I can exhibit in such a beautiful space next to the best of Czech contemporary jewellery designers.
Koncept Story

Kolekci OVALS si můžete prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit v Koncept story v Praze. Ode dneška do října budou moje náušnice součástí POP-UP Story 11: reminds me tomorrow.

-

My firts silver collection Ovals. You can see it, try it and buy it in Koncept story in Prague. From today until October my earings will be a part of POP-UP Story 11: remains me tomorrow.
Můžete si přečíst článek k výstavě na materialstime.com nebo na lidovky.cz.
2017
Zóna bez hranic
Jedná se o unikátní výstavu, která představí současnou tvorbu více než třřiceti českých a slovenských výtvarníků na mezinárodní úrovni, kteří se zabývají autorským šperkem. Práce vybraných autorů prezentují celou škálu přístupů k různorodým materiálům a technologiím. Společným pojítkem je originalita, kreativita a schopnost prostřednictvím šperku předávat silnou uměleckou výpověď. Výstava poukazuje na současný autorský šperk jako na svébytnou a přeci neprozkoumanou výtvarnou disciplínu, která má potenciál zaujmout běžného diváka i odbornou veřejnost.

Výstava je putovní a bude se přesouvat do Prahy, Bratislavy a Legnice.
OFFCITY Air

Náš projekt byl vybrán v rámci OFFCITY AiR 2017/Back to the Mills.
Residence věnovaná Automatickým Mlýnům v Pardubicích.

Společně s Karolínou Koupalovou a Annou Krtičkovou jsme dostaly šanci zabydlet mlýnský dvůr. Uspořádaly jsme během léta tři workshopy, v rámci kterých se s veřejností vyráběl mobilář, zahrada a hrací plácek pro mlýnský dvůr.

-
Our project was selected for Offcity Air 2017/ Back to the Mills.
Residency focused on the theme of the Automatic Mills in Pardubice (Czech Republic).

Together with Karolína Koupalová and Anna Krtičková we organized three workshops in the yard of the Automatic Mills in Pardubice. During workshops we invited public to help us to change the Mill's yard. Together we built DIY furniture, community garden and playground.
Eva Humlová R.I.P.
1975-2017
Photo by Alex
Photo by Adam
Photo by Arnaud
Photo by Katie
Photo by Leopold
Photo by Tiana
Photo by Mohd
... a mnoho dalšího.)